PEDAGOGICAL PROFESSION AND ART OF TEACHING

Тәрбие жұмысын жүргізу жоспарына сәйкес 2021 жылдың 24 ақпанында филология факультетінің шет тілдер теориясы мен практикасы кафедрасында "Педагогикалық іскерлік және педагогикалық шеберлік" тақырыбында онлайн дәріс өткізілді. Ұйымдастырушылар: ф.ғ.д., профессор Байгунисова Г.И., п.ғ.к., қауымдастырылған профессор Гауриева Г.М., М-019-20-02 тобының магистранттары "Шетел тілі: екі шетел тілі" мамандығы. Іс-шараға 1 курс студенттері, магистранттары, ППС кафедралар қатысты.

Іс–шараның мақсаты - студенттердің бойында педагогикалық іс-әрекеттің мотивациясын дамытуға ықпал ету, болашақ педагогтың кәсіби маңызды қасиеттерін тәрбиелеу.

Білім беру процесінің қазіргі шындықтарында педагогикалық шеберлікті қалыптастыру мәселесі маңызды орын алады. Педагогикалық шеберлік - бұл оқу-тәрбие жұмысының барлық түрлерін оқушының жан-жақты дамуына, оның дүниетанымы мен қабілеттеріне бағыттай білу.

Білім алушылардың жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасуы күрделі процесс және оқытушыдан тек терең білімді ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі жетілдіру туралы әртүрлі білімді талап етеді. Педагогикалық шығармашылық мұғалімнің белгілі бір қасиеттерінің болуын болжайды - эрудиция, шығармашылық, оны шығармашылық тұлға ретінде сипаттайтын болжау және жобалау қабілеті. Педагогикалық шеберлік мұғалімнің орындылығымен ерекшеленетін жеке өзіндік іс-әрекет стилін қалыптастыруды және қолдануды қамтиды.

Баяндамашылар педагогтің өзі жалпы педагогикалық білімдегі олқылықтарды көрмейінше, өзінің педагогикалық шеберлігінің жеткіліксіздігін түсінгенге дейін өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу мүмкін емес екенін атап өтті.

Студенттерге болашақ педагогикалық іс-әрекетінде ұсыныстар мен тілектер берілді: тыныштық, нақтылық, іс-әрекеттерді ойлау, шешім қабылдау, уақытты бейсаналық өткізбеу, өз іс-әрекеттері туралы саналы түрде есеп беру.

  1 курс студенттеріне талқылау үшін педагогикалық жағдайлар ұсынылды, мұғалім мамандығын таңдау себептері туралы сұрақтар қойылды, студенттерді қызықтыратын сұрақтар қою және рефлексия жасау үшін онлайн платформа ұсынылды. Сондай-ақ ұйымдастырушылар "Жақсы мұғалім қандай болуы керек?"; Орал қаласынан ф.ғ.к. З. Ж. Аманбаева және ЕҰУ түлегі, педагогика ғылымдарының магистрі М. Ідіріс өз тәжірибелерімен бөлісті.

      Іс-шара студенттер арасында қызығушылық тудырды. Барлығы педагог тек оқытып қана қоймай, күн сайын өзі оқып, балалардың ыстық көздері түрінде жауап алады деген бірауызды пікірге келді.